Jesteś tutaj

Specjalizacje zawodowe licencjat

 Specjalizacje nie należą do obowiązkowego programu studiów licencjackich. Są ofertą dodatkową, z której student może, ale nie musi skorzystać. Gorąco jednak zachęcamy do realizacji specjalizacji zawodowych, bowiem wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych znacząco zwiększają szanse naszych absolwentów na rynku pracy. 

---
SPECJALIZACJA ARCHIWALNA 
(koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka)
Archiwistyka i zarzadzanie dokumentacją - program dla studentów, korzy rozpoczęli studia od 1.10.2019 r.
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - program dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2017 r.
  
---
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
(koordynator: dr Piotr Kroll)
Specjalizacja nauczycielska obowiązująca od roku akademickiego 2019/2020 - kompetencje do nauczania przedmiotu Historia
Specjalizacja nauczycielska obowiązująca od roku akademickiego 2019/2020 - kompetencje do nauczania przedmiotu Historia i WOS
 Specjalizacja nauczycielska obowiązująca od 1.10.2017 - kompetencje do nauczania w szkole podstawowej

 ---
SPECJALIZACJA EDYTORSKA
(koordynator: dr Marek Janicki
Edytorstwo ogólne - program dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2012 r. 
UWAGA: od 1.10.2017 r. specjalizacja zostaje zawieszona.
Studenci, którzy rozpoczynali specjalizację nauczycielską 1.10.2015 r., realizują program, obowiązujący od dn. 1.10.2015 r.