Jesteś tutaj

O studiach stacjonarnych licencjackich

Linki:
Przewodnik dla nowych studentów 2019/2020
Informator dla studentów I roku studiów licencjackich
Zasady studiowania na Wydziale Historycznym UW
Indywidualny tok studiów na IH UW
Warunkowe zaliczenie i powtarzanie roku
Zaliczenie zajęć/roku

Formularze podań dostępne są na kontach studenckich w systemie USOS (po zalogowaniu: DLA STUDENTA->PODANIA)
Podanie o wznowienie studiów
Wykaz opłat wnoszonych przez studentów Instytutu Historycznego

Konto bankowe Instytutu Historycznego:
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Nr konta: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9537

Studenci wszystkich typów studiów: stacjonarnych, a także niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) wnoszą wszelkie opłaty za pośrednictwem systemu USOS
(ZALOGUJ->DLA STUDENTÓW->MOJE STUDIA->PŁATNOŚCI->NALEŻNOŚCI NIEROZLICZONE->iNSTYTUT HISTORYCZNY)