Jesteś tutaj

Stypendia dla studentów IH

Stypendium Ministra w roku akademickim 2019/2020
Miejsce składania dokumentów: wnioski należy wysyłać do sekcji studenckiej dziekanatu Wydziału Historycznego na adres e-mail wh.dziekanat.441@uw.edu.pl do dnia 4 października br. 

Stypendium Rektora
Kontakt do Komisji: ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 105, tel: 22 55 21 568, mail: oks@samorzad.uw.edu.pl, http://www.oks.uw.edu.pl/

Stypendium socjalne
Miejsce składania dokumentów: wszelkie wnioski należy składać do Koordynatorki ds. Socjalnych p. Katarzyny Śniecińskiej w Dziekanacie ds. Studenckich WH.

Zgodnie z nowym Regulaminem każda z dorosłych osób w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o aktualnej sytuacji dochodowej (oświadczenia A i B są obowiązkowe). Złożenie oświadczeń nie zwalnia z dołączenia do wniosku kompletu wymaganych dokumentów (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW).

Stypendium specjalne
Miejsce składania dokumentów: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) , ul. Dobra 55, pokój 0.070 - parter, tel. (22) 55 24 222, e-mail: bon@uw.edu.plhttps://bon.uw.edu.pl/