Rekrutacja 2020

UWAGA! TO JEST ARCHIWALNA STRONA INSTYTUTU HISTORYCZNEGO.
AKTUALNA STRONA I WSZELKIE INFORMACJE SĄ NA STRONIE WWW.HISTORIA.UW.EDU.PL -->>

Czego uczymy?

Studenci na studiach I. stopnia przechodzą pełny kurs zajęć epokowych z historii Polski i powszechnej, mają także do wyboru zajęcia z zakresu innych dyscyplin humanistycznych i nauk społecznych. Na studiach magisterskich wybierają sobie epokę, blok specjalizacyjny i zakres problematyki, w której chcą się specjalizować. Mogą też, choć nie muszą, uzyskać jedną lub więcej specjalizacji zawodowych (nauczycielska, edytorska, archiwistyczna, popularyzatorska).

Czytaj dalej

Samodzielne kształtowanie toku studiów

Na historii – nomen omen – przetrwał jeszcze staromodny zwyczaj studiowania. Nie zdobywania wykształcenia, nie pobierania usługi edukacyjnej, lecz studiowania właśnie. Cóż to znaczy? A znaczy to mniej więcej tyle, że student pod kierunkiem nauczyciela ma nauczyć się być samodzielnym w dążeniu wiedzy...

Czytaj dalej

Co po studiach?

Na corocznych dniach otwartych kandydaci na studentów historii pytają najczęściej, po co dziś studiować historię i czy po takich studiach w ogóle można znaleźć pracę. Oczywiście, można byłoby skwitować takie pytanie wzruszeniem ramion – bo w końcu kto odważy się wskazać dziś kierunek studiów, po którym ma się stuprocentowa pewność zatrudnienia...

Czytaj dalej