Jesteś tutaj

Biuro Karier UW

Biuro Karier UW kieruje swoje usługi do studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, a także absolwentów wszystkich typów studiów, bez względu na rok ukończenia studiów na UW.

Biuro Karier UW świadczy:
- konsultacje indywidualne,
- warsztaty, praktyki i staże (w tym za granicą)
- porady rekrutacyjne
- dostęp do bazy z ofertami

udziela informacji o:
- możliwościach kontynuacji nauki
- stypendiach i konkursach
- ofertach wolontariatu
- targach pracy, konferencjach otwartych

KONTAKT:
BIURO KARIER
http://biurokarier.uw.edu.pl/home
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
Oficyna Pałacu Potockich, klatka E, parter
e-mail: biurokarier@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 20763, 22 55 20585
Godziny otwarcia: 8.00-16.00