Jesteś tutaj

Oferta stypendialna

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Diamentowy Grant".
Program stanowi specjalną ścieżkę finansowania badań dla najwybitniejszych studentów, otwierającą drogę do doktoratu i kariery naukowej. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
Laureaci oprócz środków pokrywających koszty ich badań otrzymają również wynagrodzenie na okres swojej pracy badawczej w wysokości minimum 2,5 tysiąca złotych miesięcznie.  
 

Oferta stypendiów pomostowych.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.
Fundacja im. Józefa Pupki.
Dane o możliwościach stypendialnych dla młodzieży wiejskiej.

Informacja stypendialna na portalu UW

Wyszukiwarka ofert stypendalnych na portalu: mojestypendium.pl

Wyszukiwarka europejskich ofert stypendialnych na portalu: European Funding Guide

Przewodnik po grantach i stypendiach