Jesteś tutaj

Prace dyplomowe - magisterskie

Szanowni Państwo,
na Wydziale Historii UW obowiązują procedury antyplagiatowe. Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. System pomaga promotorowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej przez studenta pracy pisemnej.

 

Poniżej znajdą Państwo nowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (w wersji edytowalnej) oraz instrukcje do Zarządzenie nr 120 rektora UW z 5 czerwca 2020 roku określające składanie prac dyplomowych w APD i elektronicznego wypełniania protokołów egzaminów dyplomowych:

 

Zasady dyplomowania na kierunku Historia II stopnia (obowiązuje od 1.10.2019 studentów przemodelowanego kierunku na studiach stacjonarnych)