Jesteś tutaj

Prace seminaryjne, zaliczeniowe i magisterskie

Szanowni Państwo,
w Instytucie Historycznym UW obowiązują procedury antyplagiatowe. Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a prace śródroczne w systemie plagiat.pl. 

Na studiach II stopnia sprawdzane są wszystkie prace seminaryjne, zaliczeniowe (bloki tematyczne) i magisterskie.
 
Systemy pomagają promotorowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej przez studenta pracy pisemnej. Test antyplagiatowy prac seminaryjnych oraz zaliczeniowych (w blokach tematycznych) przeprowadza wyłącznie sekretariat dydaktyczny (pok. 5 i 7). Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną procedurą.

PRACE  SEMINARYJNE / ZALICZENIOWE:
Pierwsza strona pracy seminaryjnej lub zaliczeniowej

PRACE MAGISTERSKIE:

Zgłoszenie przed egzaminem magisterskim.

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

Podanie o wznowienie

Trzy pierwsze strony, które powinny być w pracy magisterskiej lub licencjackiej (również w wersji elektronicznej)  

* KOD ERASMUS (dla prac z zakresu historii): 08.300

APD - Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego

* 3104-MGR-HI-.........pdf -  wzór nazwy pracy w formacie pdf dla magisterium z historii, wymagany przy zapisywaniu pracy w APD; w wykropkowane pole należy wstawić numerem PESEL

Zasady pisania prac magisterskich w Instytucie Historycznym UW, obowiązujące na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasady dyplomowania na kierunku Historia II stopnia (obowiązuje od 1.10.2019 studentów przemodelowanego kierunku)