Jesteś tutaj

Specjalizacje zawodowe magisterskie

Specjalizacje nie należą do obowiązkowego programu studiów magisterskich. Są ofertą dodatkową, z której student może, ale nie musi skorzystać. Gorąco jednak zachęcamy do realizacji specjalizacji zawodowych, bowiem wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych znacząco zwiększają szanse naszych absolwentów na rynku pracy.
 ---
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
(koordynator: dr hab. Katarzyna Błachowska)
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA – kompetencje do nauczania w szkołach ponadpodstawowych 
Program specjalizacji nauczycielskiej obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia magisterskie od 1.10.2016 – kompetencje do nauczania w szkołach ponadpodstawowych
Program specjalizacji nauczycielskiej na studiach magisterskich - przed 1.10.2012 r.
 ---
SPECJALIZACJA ACHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
(koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka)
 ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019)
Program specjalizacji Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia magisterskie od 1.10.2016 r.
ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013)  
 
 ---
SPECJALIZACJA EDYTORSTWO ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH(koordynator: dr Marek JanickiEDYTORSTWO ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH
Program specjalizacji Edytorstwo źródeł historycznych dla studentów, którzy rozpoczęli studia magisterskie od 1.10.2016 r.
Program specjalizacji: edytorstwo źródeł historycznych - przed 1.10.2012 r.
 ---
SPECJALIZACJA POPULARYZACJA HISTORII
(koordynator: dr hab. Marcin Zaremba
POPULARYZACJA HISTORII (Z ELEMENTAMI DZIENNIKARSTWA) 

 ---
SPECJALIZACJA EDYTORSTWO OGÓLNE (do 2012)
 Program specjalizacji: edytorstwo ogólne - przed 1.10.2012 r.