Jesteś tutaj

Specjalizacje zawodowe magisterskie

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA – kompetencje do nauczania w szkołach ponadpodstawowych (koordynator: dr hab. Katarzyna Błachowska)

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019)
ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (obowiązujący do roku akademickiego 2018/2019)  (koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka)

EDYTORSTWO ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH (koordynator: dr Marek Janicki)

POPULARYZACJA HISTORII (Z ELEMENTAMI DZIENNIKARSTWA) (koordynator: dr hab. Marcin Zaremba)

Specjalizacje nie należą do obowiązkowego programu studiów magisterskich. Są ofertą dodatkową, z której student może, ale nie musi skorzystać. Gorąco jednak zachęcamy do realizacji specjalizacji zawodowych, bowiem wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych znacząco zwiększają szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

Programy specjalizacji zawodowych obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia magisterskie 1 X 2016 r.
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA – kompetencje do nauczania w szkołach ponadpodstawowych

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EDYTORSTWO ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH

Programy specjalizacji zawodowych obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia magisterskie przed 1 X 2012 r.:

Program specjalizacji: edytorstwo ogólne.
Program specjalizacji: edytorstwo źródeł historycznych.
Program specjalizacji nauczycielskiej na studiach magisterskich.