Jesteś tutaj

Bloki tematyczne

UWAGA! Od roku 2019/2020 bloki tematyczne będą wygaszane w zwiazku z wprowadzaniem przemodelowanego programu studiów II stopnia. Studenci II roku mogą ukończyć wybrane bloki zgodnie z programem obowiązującym w chwili rozpoczęcia przez nich studiów (przed 2019/2020 r.). Część przedmiotów z bloków zostanie utrzymana w następnych latach jako przedmioty do wyboru w ramach grup przedmiotów.

Instytut Historyczny UW oferuje studentom następujące bloki tematyczne:

- Świat starożytny (koordynator: dr hab. Paweł Janiszewski)

- Cywilizacja Europy średniowiecznej (koordynator: dr hab. Jerzy Pysiak)

- Świat nowożytny (koordynator: prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk)

- Historia społeczna XIX i XX wieku (koordynator: dr Dobrochna Kałwa)

- Historia gospodarcza (koordynator: dr hab. Grzegorz Myśliwski)

- Historia wojskowości (koordynator: prof. dr hab. Mirosław Nagielski, dr hab. Konrad Bobiatyński)

- Historia Kościołów chrześcijańskich (koordynator: dr hab. Krzysztof Skwierczyński)

- Historia i kultura Żydów w Polsce (koordynator: dr hab. Anna Michałowska)

- Historia Rosji (koordynator: dr hab. Katarzyna Błachowska; program obowiązujący od 1.10.2016 r.; program obowiązujący od 1.10.2014 r.)

- Historia ustroju i form politycznych - studia zaoczne II stopnia

- Społeczeństwa w dobie przemian - studia zaoczne II stopnia