Jesteś tutaj

Prace seminaryjne, zaliczeniowe i magisterskie

Szanowni Państwo,
w Instytucie Historycznym UW obowiązują procedury antyplagiatowe. Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a prace śródroczne w systemie plagiat.pl. 
Na studiach II stopnia sprawdzane są wszystkie prace seminaryjne, zaliczeniowe (bloki tematyczne) i magisterskie.
Systemy pomagają promotorowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej przez studenta pracy pisemnej. Test antyplagiatowy prac seminaryjnych oraz zaliczeniowych (w blokach tematycznych) przeprowadza wyłącznie sekretariat dydaktyczny (pok. 5 i 7). Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną procedurą.

PRACE SEMINARYJNE / ZALICZENIOWE:

PRACE MAGISTERSKIE:

Zasady dyplomowania na kierunku Historia II stopnia (obowiązuje od 1.10.2019 studentów przemodelowanego kierunku)