Jesteś tutaj

Grupy przedmiotowe (koszyki)

K1:

Grupa zajęć: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych

K2:

Grupa zajęć: Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego
historyka

K3:

Grupa zajęć: Teoria badań historycznych

K4:

Grupa zajęć: Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej
i komunikacji naukowej

K5:

Grupa zajęć: Doskonalenie kompetencji językowych

 


Lista zajęć dostępnych w grupach przedmiotów (tzw. koszykach) dla studentów w ramach programu studiów obowiązującego od 1 października 2019 r. 

Lista zajeć dostępnych w grupach przedmiotowych (tzw.koszykach) dla studentow II stopnia w roku akademickim 2020/2021: Koszyki 26.11.2020 ,  Koszyki - aktualizacja z dnia 27.01.2021