Jesteś tutaj

BON – Biuro Osób Niepełnosprawnych UW

Biuro Osób Niepełnosprawnych UW zapewnia niepełnosprawnym niezbędne formy wsparcia, a nauczycielom akademickim pracującym ze studentami niepełnosprawnymi – pomoc organizacyjną. Warunkiem otrzymania pomocy biura jest występowanie zależności między niesprawnością a trudnościami w realizacji programu studiów.
Z usług oferowanych przez BON mogą korzystać zarówno osoby trwale niepełnosprawne, jak i nie posiadające formalnego orzeczenia o niepełnosprawności – przewlekle chore lub czasowo niepełnosprawne, które nie mając orzeczonego stopnia niepełnosprawności, ze względu na stan  zdrowia nie są w stanie realizować standardowego programu studiów. Osoby takie są uznawane przez Uniwersytet Warszawski jako uprawnione do korzystania z usług BON i mogą otrzymać takie usługi i dostosowania, które umożliwią im kontynuowanie nauki.
BON pomaga w adaptacji materiałów dydaktycznych, zapewnia asystentów transportowych i notujących, wypożycza sprzęt, jak również świadczy konsultacje sprzętowe, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, tłumaczenie na język migowy oraz transport uniwersytecki.
 
Kontakt:
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. (22) 55 24 222
email: bon@uw.edu.pl
www.bon.uw.edu.pl