Jesteś tutaj

Egzaminy epokowe - studia dzienne

W Instytucie Historycznym UW obowiązują dwa typy egzaminów epokowych (A i B). Na I roku studiów każdy student zobligowany jest zdać egzamin na poziomie A. Dwa z pozostałych egzaminów (na II i III roku) mogą być zdawane na poziomie B. 

Egzamin A
Zakres: znajomość faktografii ze wskazanych przez egzaminatora podręczników. Znajomość 6-8 opracowań i źródeł ustalonych z egzaminatorem.
Egzamin B
Zakres: znajomość podstawowej faktografii ze wskazanych przez egzaminatora podręczników.

Na początku roku akademickiego egzaminatorzy ogłaszają na stronie internetowej Instytutu ogólne wymagania egzaminacyjne na poziomie A i B. Szczegółowe ustalenia czynione są indywidualnie, przy przyjmowaniu zapisów na egzamin.
 Poniżej znajdują się pliki z informacjami o wymogach egzaminacyjnych typu A i B.

Historia starożytna:
2020/2021

dr hab. Paweł Janiszewski 
prof. Ryszard Kulesza
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano
dr hab. Krystyna Stebnicka
dr hab. Marek Węcowski
dr hab. Robert Wiśniewski
prof. dr hab. Adam Ziółkowski
2018/2019
dr hab. Paweł Janiszewski 
prof. Ryszard Kulesza
dr hab. Jacek Rzepka
dr hab. Robert Wiśniewski 
dr hab. Aleksander Wolicki 
prof. Adam Ziółkowski 

Historia średniowieczna:
prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz 
dr hab. prof uczelni Marian Dygo
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
prof. dr hab. Sławomir Gawlas
prof. dr hab. Roman Michałowski
dr hab. Grzegorz Myśliwski
dr hab. Aneta Pieniądz
dr hab. Marcin Pauk
dr hab. Jerzy Pysiak
dr hab. Piotr Węcowski
dr hab. Paweł Żmudzki

Historia nowożytna:
prof. dr hab. Urszula Augustyniak
dr hab. Konrad Bobiatyński
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW
prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk
dr hab. Maciej Ptaszyński
dr hab. Piotr Ugniewski

Historia XIX wieku:
dr hab. prof. uczelni Jarosław Czubaty
dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW
prof. dr hab. Tomasz Kizwalter - lektury: historia Polski, historia powszechna
prof. dr hab. Alicja Kulecka
dr hab. Artur Markowski
dr hab. Marek Pawełczak
dr hab. prof. uczelni Grażyna Szelągowska

Historia XX wieku
prof. dr hab. Romuald Turkowski
prof. dr hab. Barbara Wagner