Jesteś tutaj

Egzaminy epokowe dzienne

W Instytucie Historycznym UW obowiązują dwa typy egzaminów epokowych (A i B). Na I roku studiów każdy student zobligowany jest zdać egzamin na poziomie A. Dwa z pozostałych egzaminów (na II i III roku) mogą być zdawane na poziomie B. 

Egzamin A
Zakres: znajomość faktografii ze wskazanych przez egzaminatora podręczników. Znajomość 6-8 opracowań i źródeł ustalonych z egzaminatorem.
Egzamin B
Zakres: znajomość podstawowej faktografii ze wskazanych przez egzaminatora podręczników.

Na początku roku akademickiego egzaminatorzy ogłaszają na stronie internetowej Instytutu ogólne wymagania egzaminacyjne na poziomie A i B. Szczegółowe ustalenia czynione są indywidualnie, przy przyjmowaniu zapisów na egzamin.
 Poniżej znajdują się pliki z informacjami o wymogach egzaminacyjnych typu A i B.

Historia starożytna:
2018/2019

dr hab. Paweł Janiszewski 
prof. Ryszard Kulesza
dr hab. Jacek Rzepka
dr hab. Robert Wiśniewski 
dr hab. Aleksander Wolicki 
prof. Adam Ziółkowski 
2017/2018
prof. Ryszard Kulesza
dr hab. Paweł Janiszewski
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano
dr hab. Jacek Rzepka
dr hab. Krystyna Stebnicka
dr hab. Robert Wiśniewski
dr hab. Aleksander Wolicki
2016/2017
dr hab. Paweł Janiszewski
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano
dr hab. Jacek Rzepka
dr hab. Krystyna Stebnicka
dr Elżbieta Szabat
dr hab. Marek Węcowski
dr hab. Robert Wiśniewski
prof. dr hab. Adam Ziółkowski

Historia średniowieczna:
prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
prof. dr hab. Roman Michałowski
dr hab. Grzegorz Myśliwski
dr hab. Aneta Pieniądz
dr hab. Jerzy Pysiak
dr hab. Piotr Węcowski
dr hab. Marcin Pauk

Historia nowożytna:
prof. dr hab. Urszula Augustyniak
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW
dr hab. Maciej Ptaszyński

Historia XIX wieku:
dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW