Jesteś tutaj

Stypendia zagraniczne i krajowe

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Diamentowy Grant".
Program stanowi specjalną ścieżkę finansowania badań dla najwybitniejszych studentów, otwierającą drogę do doktoratu i kariery naukowej. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
Laureaci oprócz środków pokrywających koszty ich badań otrzymają również wynagrodzenie na okres swojej pracy badawczej w wysokości minimum 2,5 tysiąca złotych miesięcznie.  

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi i doktorantowi wykazującemu sie wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub wybitnymi osiągnięciami w sporcie.
Student/Doktorant powinien przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi Uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni .
 
Konkurs im. Jana Józefa Lipskiego
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie 'Otwarta Rzeczpospolita' . Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie z obszaru humanistyki i nauk społecznych od wieku XIX do współczesności, których  tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona, a zwłaszcza:
- Historia i teoria literatury,
- Wiedza o współczesnej kulturze,
- Varsaviana,
- Historia najnowsza,
- Społeczeństwo i polityka. Dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.
Regulamin konkursuInformacje o aktualnej edycji konkursu

Mobilność naukowa i edukacyjna na UW - wyszukiwarka ofert stypendialnych