Jesteś tutaj

Praktyki licencjat

Szanowni Państwo,
W tej zakładce znajdziecie Państwo różne informacje dotyczące praktyk zawodowych.
W kolejnych plikach znajdziecie:
a) zatwierdzone przez Radę Wydziału zasady odbywania praktyk zawodowych
b) załączniki do zasad – formularze niezbędne do rozliczenia praktyk
c) tzw. szczegółowe zasady, czyli „przeliczniki” różnych form aktywności na godziny praktyk
Pytania dotyczące praktyk proszę przesyłać drogą mailową do prof. Konrada Bobiatyńskiego. Problemy powtarzające się w Państwa listach będą (zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami) wyjaśniane na naszym oficjalnym internetowym Forum studentów IH.
Jolanta Choińska - Mika