Jesteś tutaj

ZAOCZNE

Opis: 

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczać będę wskazówki bibliograficzne oraz skany materiałów ułatwiające przygotowanie się do zajęć. Pierwszym podpiętym dokumentem jest skrócona wersja sylabusa zajęć. Zachęcam do lektury!
Przypominam, że hasło umożliwiajace dostęp do materiałów to: ZAOCZNE2019
 

  1. Fabularny film propagandowy (na przykładzie dwóch polskich filmów z czasów walk polsko-bolszewickich

Proszę o:
a) dokładne obejrzenie dwóch filmów:
"Dla Ciebie Polsko" i "Cud nad Wisłą" (filmy dostępne on-line na stronie FN)
b) lekturę artykułów:
B. Braun, Film niemiecki w walce o polskie serca w czasie pierwszej wojny światowej [w:] W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe, red. A. Dębski i A. Gwóźdż, Wrocław 2013, s. 239-259 (SKAN PODPIĘTY), ale książka aż w 3 egzemplarzach dostępna jest w BUW).
W. Olejniczak-Szukała, Film fabularny jako źródło historyczne, [w:] Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczyk, Poznań 2008, s. 25-52. (SKAN PODPIĘTY)

2. Fabularny film historyczny lat 30-tych
Proszę o obejrzenie:
"Na Sybir", reż. H. Szaro, prem. 1930
"Dziesięciu z Pawiaka", reż. R. Ordyński, prem. 1931
"Księżna Łowicka", reż. J. Warecki, M. Krawicz, prod. 1932
oraz o lekturę:
a) jednego tekstu naukowego:
A. J. Budzyński, Dziesięciu z Pawiaka, „Kwartalnik Historyczny” 1986, nr 3, s. 709-740
b) kilku artykułów prasowych z epoki:
Fabrykowanie historii. „Dziesięciu z Pawiaka” w kino „Atlantik”, „Robotnik” 1931, nr 341. - dostepne on-line na stronie biblioteki UJ: www.jbc.bj.uj.edu.pl
A. Słonimski, Dziesięciu z Pawiaka, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 40, s. 6. - dostepne on-line na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej: www.mbc.malopolska.pl
Z. Podhorska-Okołów, Z życia ekranu, „Bluszcz” 1931, nr 45, s. 13. - dostepne w wersji elektronicznej w Polonie, ale tylko na komputerach w BN
L. Brun, Księżna Łowicka, "Kino" 1932, nr 39, s.13 - dostepne on-line na stronie mbc.cyfrowemazowsze.pl
S. Zahorska, Jeszcze jeden film "patriotyczny", "Wiadomości Literackie" 1932, nr 44, s. 5. - dostepne on-line na stronie: www.mbc.mazowsze.pl
W. Brumer, O prawdę historyczną w filmie "Księżna Łowicka", "Wiadomości Literackie" 1932, nr 46, s. 6 - dostepne on-line na stronie: www.mbc.mazowsze.pl

3. Komedia i jej związek z rzeczywistością społeczną.
Proszę, by każdy:
1) obejrzał dwa filmy z poniższej listy:
Czy Lucyna to dziewczyna?, prem. 1934, reż. J. Gardan
Pani minister tańczy, prem. 1937, reż. J. Gardan
Jadzia, prem. 1936, reż. M. Krawicz
Zapomniana melodia, prem. 1938, reż. K. Tom, J. Fethke
Dwie Joasie, prem. 1935, reż. M. Krawicz
2) przeczytał artykuł:
K. Kosińskiej, Manewry tożsamościowe. Kobieta jako mężczyzna i mężczyzna jako kobieta w przedwojennym polskim kinie komediowym [w:] Ciało i seksualność w kinie polskim, pod red. S. Jagielskiego i A. Morstin-Popławskiej, Kraków 2009, s. 25-42. (SKAN PODPIĘTY)
3) przeczytał fragmenty książek:
- A. Madej, Mitologie i konwencje: o polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1994, roz. III: Aktorstwo filmowe jako środek przekazywania treści kulturowych (SKAN PODPIĘTY)
E. Zajicek, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005, Warszawa 2009 (SKAN PODPIĘTY)

Zachęcam też do sprawdzenia, co o komedii miał do powiedzenia prof. Lubelski w swojej książce: T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Chrzanów 2008

4. Narodziny prasy masowej
Proszę, by każdy z Państwa zapoznał się z następujacymi lekturami:
Wł. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005, roz. XIX „Sensacyjność w prasie. Narodziny koncernów”, s.237-247. (SKAN PODPIĘTY)
F. Fryze, Dzieje „Kurjera Porannego”, [w:] Księga jubileuszowa "Kurjera Porannego", Warszawa 1903 (SKAN PODPIĘTY)
Cz. Lechicki, Feliks Fryze (1843-1907), "Zeszyty Prasoznawcze" 1979, nr 3, s. 89-112. (SKAN PODPIĘTY) - czytamy cąłość, razem z tekstem źródłowym
R. Starzyński, Agencje informacyjne. Dzieje, stan obecny i znaczenie prasowych agencyj telegraficznych (1835-1935), Warszawa 1935, roz. I: Dzieje agencyj informacyjnych (SKAN PODPIĘTY)
A. Biernat, U progu umasowienia obiegu informacji (...) [w:] Społeczeństwo i polityka - dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku, pod. red. A. Żarnowskiej i T. Wolszy, Warszawa 1993, s. 185-188. (SKAN PODPIETY)
Proszę także, by wskazane poniżej osoby przejrzały dowolny numer wybranych przeze mnie tytułów prasowych:
Michał Leszczyński, Mateusz Smochowski-Koitun, Aleksandra Arumińska - "Bluszcz"
Vita Kovalchuk, Anna Konopka, Artur Sucharski-Przygoda - "Cyklista"
Monika Prusarczyk, Sławomir Sieradzki, Łukasz Kowalski - "Gazeta Świąteczna"
Jacek Radzymiński, Maria Bogusz, Jolanta Zieleniak - "Zdrowie"
Łukasz Żak, Milena Bryszewska - "Izraelita" (podpięty)
Każdy, kogo nie wymieniłam - "Moje Pisemko" (podpiety)
Proszę zebrać podstawowe informacje o piśmie oraz przeanalizować jego zawartość. 

5. Reklamy prasowe a styl życia czytelników prasy.
Zgodnie z naszymi ustaleniami każdy z Państwa przeprowadza analizę ogłoszeń reklamowych zamieszczonych w dwóch wskazanych przeze mnie tytułach prasowych - w jednym czasopiśmie (z poprzednich zajęć) i w jednej gazecie codziennej, w trzech rocznikach z pocz. XX w. najlepiej oddalonych od siebie o dwa-trzy lata, o ile daty wydawania danych tytułów prasowych na to pozwolą. Proszę zastanowić się, jaką metodę badawczą przyjąć, by zadanie to było wykonalne, a zebrany w ten sposób materiał mógł stanowić podstawę do wniosków uogólniających, a więc jak zebrać materiał reprezentatywny, w sytuacji, gdy trudne do wykonania jest przeanalizowanie całości. Temu problemowi - postępowaniu badawczemu z materiałem masowym poświęcimy pierwszą część zajęć. W drugim - zapytamy o wiedzę, jaka wyłania się z tego źródła o rozwoju prasy, o kulturze handlu i o kulturze materialnej oraz o nadawcach i o adresatach. Dlatego proszę zwrócić uwagę na wygląd reklam, ich częstotliwość, ich stronę werbalną czyli tekst i wizualną czyli elementy graficzne oraz ilustracje. Jeśli ktoś z Państwa nie jest pewny/nie pamięta do jakich tytułów powinien dotrzeć, to jedynym ratunkiem jest mail - proszę pisać, postaram się pomóc.

6. Ostatnie nasze zajęcia poświęcimy dwóm rodzajom ogłoszeń prasowych: ogłoszeniom o pracę i ogłoszeniom matrymonialnym.
Proszę wszystkich o lekturę próbki ogłoszeń matrymonilanych pochodzących z czasopisma "Flirt Salonowy", wydawanego w Warszawie w latach 1909-1912 oraz próbki ogłoszeń o pracę z czasopism zawodowych związanych ze środowiskiem pracowników biurowych i handlowych, które po krótce przedstawię podczas zajęć. Dodatkowo proszę o lekturę dwóch ciekawych źródeł dot. ogłoszeń matrymonilanych: fragmentu kronik B. Prusa oraz fragmentu listu czytelnika do redakcji "Przeglądu Tygodniowego". Wszystkie materiały podpięłam w plikach.  
Postaram się jeszcze przygotować skan jednego artykułu o ogłoszeniach o pracę jako materiale źródłowym.