Jesteś tutaj

ROBOTNICY

Opis: 

Szanowni Państwo,
hasło do literatury przygotowanej dla Państwa w wersji elektronicznej to: ROBOTNICY2222

zajęcia 6 marca
Szanowni Państwo,

najbliższe zajęcia (6 marca) poświęcimy nowym trendom w badaniach nad środowiskiem robotniczym. Każdemu z Państwa przesłałam za pomocą USOSa maila ze wskazaniem książki do przejrzenia.

Chodzi oczywiście nie o dokładną lekturę i znajomość faktografii, ale zapoznanie się ze wstępem i wybranymi fragmentami, tak by można było zastanowić się nad specyfiką podejścia badawczego. Czy ujęcie to odbiega od spojrzenia na załogi robotnicze, z jakim mieliśmy do czynienia na poprzednich zajęciach? O czym są te książki? Jakie problemy autorów interesują? Dziwić Państwa może dobór pozycji dot. XX wieku, ale rzecz tę wyjaśnimy na zajęciach.  

zajęcia 12 marca
Temat: Pochodzenie społeczne i geograficzne robotników warszawskich.
Proszę o lekturę fragmentów 4 wspomnień:
W. Koral, Przez partje, związki, więzienia i Sybir... Wspomnienia drukarza z działalności w ruchu socjalistycznym i zawodowym 1898-1928, Warszawa 1933 (SKAN PODPIĘTY)
M. Płochocki, Wspomnienia działacza SDKPiL, Warszawa 1956 (SKAN PODPIĘTY)
B. Fijałek, Lata walki, Warszawa 1955 (SKAN PODPIĘTY)
W. Jastrzębski, Wspomnienia 1885-1919, Warszawa 1966 (SKAN PODPIĘTY)
oraz artykułu A. Żarnowskiej o społecznych rodowodach robotników w Królestwie Polskim (SKAN PODPIĘTY).

zajęcia 26 marca
Kontynuujemy nasze rozważania o pochodzeniu społecznym i terytorialnym robotnikó Warszawy oraz adaptacji przybyszów ze wsi i małych maisteczek do warunków życia miejskiego. Dlatego proszę Państwa o lekturę dwóch artykułów:
G. Woźniczko-Baranowska, Przemiany w sposobie ubierania się robotników większych ośrodków miejskich Królestwa Polskiego w latach 1864-1900, w: Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, t. VI, pod red. St. Kalabińskiego, Warszawa 1974, s.119-133 (SKAN PODPIĘTY)
A. Łupienko, Warszawska kwestia mieszkaniowa w debacie publicznej z lat 1864-1905, "Almanach Warszawy", t. X, Warszawa 2016, s. 143-164 (SKAN ZOSTANIE PODPIETY)

Szanowni Państwo,
4 kwietnia (środa) jedziem razem do Żyrardowa. Pociąg startuje o 13.22 z Warszawy Centralnej i o 13.53 jesteśmy na stacji w Żyrardowie. Wracać będziemy pociągiem o 17.55 (w Warszawie o 18.43). Bilety nie są bardzo drogie, ale gdyby ktoś z Państwa miał problemy z finansami, to proszę o maila - na pewno znajdziemy rozwiązanie.

10 kwietnia
Podsumujemy nasz wyjazd do Żyrardowa dokonując porównań sytuacji społeczno-zawodowej i rodzinnej środowiska robotniczego Żyradowa i Warszawy. Pomocna będzie z pewnością lektura dwóch tekstów:
1) A. Kuczyńska-Skrzypek, A. Woźniak, Tradycja i obyczaj w kulturze robotników na przełomie XIX i XX wieku. Zyrardowski rok obrzędowy [w:] Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce, pod red. A. Żarnowskiej, Warszawa 1986, s. 81-115 (SKAN PODPIĘTY)
2) A. Woźniak, Dittrichowska legenda, "Łódzkie studia etnograficzne" 1989, t. XXIX, s. 89-107 (skan podpięty)
oraz odświeżenie tez z artykułów, które Państwo czytali już jakiś czas temu czyli z tekstu A. Żarnowskiej, Społeczne rodowody,,,, i G. Woźniczko-Baranowskiej, Przemiany w sposobie ubierania się...

24 kwietnia
Robotnice - warunki pracy, pozycja zawodowa i prestiż społeczny.

Przypominam, że czytamy wszyscy "Cygarniczkę" Artura Gruszeckiego i zastanawiamy się, czy powieść ta może być dla nas źródłem informacji o sytuacji spolecznej i zawodowej robotnic przełomu XIX i XX wieku. Warto w tym celu poszukać informacji o kompetencjach i doświadczeniu autora. Ponadto proszę o przeczytanie fragmentu książki:
J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796-1918, Warszawa 1979, s. 297-328.
Szanowni Państwo,
przypominam, że po majówce spotykamy się na zajęciach wyjątkowo w środę 9 maja o godz. 15.00. Salę jeszcze Państwu potwierdzę. Proszę o zapoznanie się z dwoma tekstami:
1) tekst źródłowy: F. Nossig, Ekonomiczna strona kwestii kobiecej, [w:] Głos kobiet w kwestii kobiecej, pod red. K. Bujwidowej, Kraków 1903 (wraz z odpowiedzią redakcji) - DOSTĘPNE W E-BUW.
2) opracowanie naukowe: K. Hausen, Postęp techniczny a a praca kobiet w XIX w. Maszyna do szycia w świetle historii społecznej [w] K. Hausen, Porządek płci. Studia historyczne, Warszawa 2010, s.150-177 (SKAN PODPIETY)
M. in. mała frekwencja na ostatnich zajęciach przesądziła o przesunięciu omawiania "Cygarniczki" na 15 maja. Prosze o gruntowne przygotowanie się do zajęć.

22 maja 2018 r.
Wątek pracy kobiet i prawodawstwa ochronnego podsumujemy lekturą broszury R. Centnerszwerowej, Inspektorki fabryczne wobec wzrostu pracy kobiet w przemyśle Królestwa Polskiego, Warszawa 1910. Proszę czytając zwrócić uwagę na poglądy autorki w sprawie znaczenia ustawodawstwa chroniącego prace kobiet (czy jest potrzebne?) i zadań stawianych przed inspekcją fabryczną kontrolującą warunki pracy kobiet. Dlaczego inspektorami powinny zostawać także kobiety?  Skan broszury jest już podpięty. Oryginał znajduje się w bibliotece WPIA.

29 maja 2018 r.
Zajęcia poświęcimy wpływie pracy na decyzje o założeniu rodziny i strukturę rodziny robotniczej. Materiału do dyskusji dostarczy nam artykuł Anny Żarnowskiej, którego skan zamieszczam poniżej. Proszę zwrócić uwagę na to, w jakich gałęziach przemysłu sytuacja rodzin była najbardziej stabilna i ich struktura najbardziej tradycyjna, a w jakich ulegała ona istotnym zmianom.  

5 czerwca 2018 r.
Ostatnie zajęcja poświęcimy kulturze czasu wolnego w środowisku robotniczym. Uprzejmie proszę o wyłuskanie ze znanych Państwu wspomnień (dorzycam jeszcze skan z kilkoma kartkami z Jastrzębskiego) informacji o czasie wolnym: czy robotnicy go mieli? jeśli tak, to jak go spędzali? co determinowało formy spędzania czasu wolnego w środowisku robotniczym? 
Proszę ponadto o lekturę trzech artykułów z tego samego zbioru studiów "Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów pod red. A. Żarnowksiej i A. Szwarca, Warszawa 2001:
1) E. Tarkowska, Czas społeczny a czas wolny: koncepcje i współczesne przemiany, s. 17-36 (SKAN PODPIĘTY)
2) A. Żarnowska, Kultura czasu wolnego w przestrzeni weilkomiejskiej - kobiety w środowisku robotniczym - XIX - XX w., s. 165-180 (SKAN PODPIĘTY)
3) M. Przyborowska, Formy spędzania czasu wolnego proletariatu warszawskiego w latach 1908-1914 )w świetle "Kuriera Warszawskiego"), s. 181-200 (SKAN PODPIĘTY)