Jesteś tutaj

Rada Naukowa w kadencji 2016 - 2020

Przewodniczący: 
dr hab. prof. uczelni Jarosław Czubaty
Vice-Przewodniczący: 
dr hab. Maciej Mycielski

Przewodnicząca Komisji dydaktycznej:
dr hab. Katarzyna Błachowska
(e-mail: k.i.blachowska@uw.edu.pl)
Przewodniczący Komisji finansowo-budżetowej:
dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW
(e-mail: akulecka15@gmail.com)
Komisja biblioteczna:
dr hab. Marek Janicki (przewodniczący)
(e-mail: janicius@gmail.com)
prof. dr hab. Urszula Augustyniak
mgr Patrycja Chimkowska (przedstawicielka doktorantów)
dr Grzegorz Pac
dr hab. Marek Węcowski 
dr hab. Paweł Żmudzki
Sekretarz Rady Naukowej
mgr Michał Mydłowski
(e-mail: m.mydlowski@student.uw.edu.pl)

Przedstawiciele studentów

Maria Bogusz
Patrycja Chimkowska
Aldona Cupiał
Wojciech Cywiński
Klaudia Gumieniak
Karolina Morawska
Stanisław Płużański
Igor Rosa
Paweł Świderski