Jesteś tutaj

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano
dyżury: środy 10:00-12:00
e-mail: l.niesiolowski@uw.edu.pl
 
jcrop-preview Prodziekan ds. studenckich (Kierownik Jednostki Dydaktycznej)
dr hab. Piotr Szlanta, prof. ucz.

Kompetencje: 
- podejmowanie wszelkich decyzji związanych z tokiem studiów stacjonarnych;
- organizacja obsady zajęć dydaktycznych, określania liczby grup zajęciowych oraz podejmowanie innych decyzji związanych z procesem dydaktycznym studiów prowadzonych na Wydziale;
- koordynacja procesu hospitacji zajęć dydaktycznych oraz oceny pracowników naukowych i doktorantów w zakresie dydaktyki;
- koordynacja prac związanych z przeprowadzaniem zmian programowych w studiach prowadzonych na Wydziale;
- sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu USOS;
- dbanie o zachowanie wysokiej jakości dydaktyki na Wydziale;
- nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej Wydziału oraz Komisji Stypendialnej;
- kontakty z kołami naukowymi działającymi na Wydziale oraz samorządem studenckim;
- przewodniczenie Radzie Dydaktycznej
- koordynacja działań reklamujących studia na Wydziale w tym profil Wydziału na Facebook’u;
- kontakty z absolwentami;

 
jcrop-preview Prodziekan ds. finansów i badań naukowych
dr hab. Marzena Zawanowska
 
jcrop-preview Kierownik studiów zaocznych oraz podyplomowych
dr Aleksandra Oniszczuk
 
 
Koordynator ds. Mobilności (w tym program LLP Erasmus)
dr Igor Chabrowski
dyżur:
e-mail: i.chabrowski@uw.edu.pl

Kompetencje:
- prowadzenie procesu rekrutacji studentów na stypendia Erasmus;
- wsparcie studentów obcokrajowców podejmujących studia na Wydziale;

 
Pełnomocnik Dyrektora ds. informatyzacji i projektów cyfrowych
Dominik Purchała
e-mail: d.purchala@uw.edu.pl

Kompetencje: 
- koordynacja projektów cyfrowych,
- nadzór nad infrastrukturą sieciową i sprzętową Instytutu,
- koordynacja zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego,
- konsultacja IT przy pisaniu grantów i wniosków o dofinansowanie projektów badawczych oraz pomoc w ich realizacji;