Jesteś tutaj

ŁÓDŹ

Opis: 

Szanowni Państwo,

ćwiczenia terenowe odbędą się 3 czerwca w Łodzi. Pociąg rusza z Warszay Centralnej o 10.15 i jest na miejscu czyli na stacji Łódć Fabryczna o 11.48. Wracamy do Warszawy tego samego dnia: o 20.30 ruszamy z Łodzi Fabrycznej i na Dworcu Centralnym w Warszawie jesteśmy o 21.56. Bilety na pociąg kupuję Państwu ja (na koszt IH). Proszę pamiętać o legitymacji. W Łodzi dyskutować będziemy o:
1. ludności prawosławnej w Łodzi
2. burżuazji łódzkiej pochodzenia żydowskiego
3. fabryce i jej wpływie na życie rodzinne robotników.
Prosimy o:
1) obejrzenie spotu reklamującego Łódź z Cezarym Pazurą:
https://www.youtube.com/watch?v=BzUeNGhwWHc
2) zapoznanie się z następującymi lekturami:
Andrzej Chwalba, Polacy w służbie Moskali, Warszawa 1999,  cz. I roz. 3 i i cz. II roz. 1.
Maria A. Łukowska, Fabrykant Łódzki we wspomnieniach robotników, Łódź 2007, s. 126-150 (rozdział: 2.4. Fabrykanci w dziejach środowiska robotniczego).
S. Pytlas, Wizerunek wielkiej burżuazji przemysłowej Łodzi w okresie zaborów [w:] Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX w., pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1993, s. 49-59. (skan podpięty)
Miasto i ludzie, Domy i mieszkania, W fabryce, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 31, s. 9-21.
Łódź: dzieje miasta, t. 1., do 1918 r., red. R . Rosin, Warszawa-Łódź 1980, s. 493-501 (w książce znajdują się też zdjęcia oraz plany Łodzi)
G. Kobojek, Księży Młyn: królestwo Scheiblerów, Łódź 1998, s. 19-39. (dla chętnych całość broszury).
H. Gogolewska, Obyczajowość sąsiedzka robotników zamieszkałych na Księżym Młynie w Łodzi w okresie międzywojennym, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 24., 1984, s. 15-36.
M. Nietyksza, Ramy prawne zarobkowania kobiet w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku na tle porównawczym [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod redakcją A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 15-28 (skan podpięty)
A. Żarnowska, Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiejskiej - kobiety w środowisku robotniczym - XIX-XX w. [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, Zbiór studiów pod redakcją A. Zarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2001, s. 165-180 (skan podpięty).
 Zadania:

  1. Prosimy zwrócić uwagę na plan osiedla, na to jakiego typu budynki wchodziły w jego skład oraz jaką miały funkcję.
  2. Warto zastanowić się nad następującymi pytaniami:

Skąd sprowadzano surowiec (len, bawełnę)?
Jakie są właściwości lnu i bawełny i jak przebiegał proces produkcyjny w przemyśle włókienniczym?
Jak wyglądały kolejne etapy produkcji: obróbka surowca, przędzenie, tkanie, farbowanie, produkt końcowy?
Wpływ praca mogła wpływać na życie codzienne, relacje rodzinne i społeczne łódzkich robotników?
Hasło do materiałów: ŁÓDŹ2017