Jesteś tutaj

ĆWICZENIA TERENOWE

Opis: 

Szanowni Państwo,
Pozwalam sobie przypomnieć, że ćwiczenia terenowe przewidziane programem bloku „Historia społeczna XIX i XX wieku” odbędą się w ostatnim dniu semestru letniego czyli w sobotę 8 czerwca.
Plan naszych zajęć zatytułowanych:„Kolej i nowoczesny przemysł jako czynniki determinujące rozwój miasta.
Warszawa i okolice w XIX i XX wieku.”wyglądać będzie następująco:
 
9.30-11.30 – Kolej i przemysł zbliżają wieś do miasta – przykład Marek
11.30-12.30 – przerwa na kawę i dotarcie do Muzeum Pragi
12.30-14.00 – Praga aprowizacyjnym zapleczem miasta
14.00-15.30 – przerwa na obiad i dotarcie skrzyżowania Żelaznej i Chmielnej
15.30-17.30 – Przemiany społeczno-urbanistyczne Dzielnicy Zachodniej (po wojnie tzw. Dzikiego Zachodu) na przestrzeni ostatnich dwustu lat
17.70-18.00 – zaliczenie zajęć
 
Spotykamy się w Markach, przed wejściem do Liceum Ogólnokształcącego, przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 96 o godz. 9.30.
Mogą tam Państwo dojechać transportem własnym lub komunikacją miejską – autobusy nr 140, 240, 738, 740. W Markach obowiązuje pierwsza strefa, więc nie potrzebują Państwo żadnych dodatkowych biletów. Należy wysiąść na przystanku Fabryczna. 
Serdecznie pozdrawiam
Agnieszka Janiak-Jasińska