Jesteś tutaj

WPPU (wtorek 15.00)

Opis: 

Zajęcia 5 - temat a tytuł - 17 XI 2020
Zajęcia 6 - struktura tekstu + pytania badawcze - 24 XI 2020
Zajęcia 7 - zbieranie materiałów
Zajęcia 8 - cytaty, przypisy, bibliografia
Zajęcia 9 - język źródła a język opracowania; edycja źródeł
https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=51865
https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/41500?id=41500
http://mikmach.hg.pl/zrodla2/lepszy.html
https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/12551?id=12551
Zajęcia 11 - redakcja i korekta (12 I)
Zajęcia 12 - recenzja a artykuł recenzyjny
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000392
Zajęcia 13 - wypowiedzi ustne