Jesteś tutaj

WBH (sobota 17.00)

Opis: 

Zjazd 4 (21 listopada)
1. Czasopisma i artykuły
gr. 1: "Kwartalnik Historyczny", "Past and Present"
gr. 2: "Przegląd Historyczny", "Historische Zeitschrift"
+ dodatkowo po jednym polsko- i obcojęzycznym czasopiśmie
2. Pomoce naukowe, cz. 1: encyklopedie

- Encyklopedia powszechna, wyd. S. Orgelbrand (online)

- Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, wyd. Gutenberg (online)

- Wielka Powszechna Encyklopedia PWN (lub inna, dowolna PWN)

- Wikipedia