Jesteś tutaj

historia Polski (niedziela 8.00) 2021

Opis: 

Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego
źródła: Akta do dziejów króla Jana III-go sprawy roku 1683, s. 1-10.
(np. tu http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=2288&from=publication)

Wojna domowa na Litwie
- Anonim Otwinowski, Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II od roku 1696-1728, Kraków 1848, s. 20-23, 25-26, 28-30 (dostępne np. tu: http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=19910)
- Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego 1666-1721, wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862, s. 207-210 (np. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=7409&dirids=1)
https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=47463

Kwestia kozacka na przełomie XVII i XVIII w.
Zwinienie Kozaków w kijowskim i bracławskim województwach, Volumina Legum t. 6, s. 34 (online)

Zjazd 6-7
- Anonim Otwinowski, Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II od roku 1696-1728, Kraków 1849, s. 16-19, 23 -24(§13), 26-28, 30(od §2)-32 (dostępne np. tu: http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=19910)
- tekst traktatu narewskiego, Volumina Legum, t. 6, Petersburg 1860 (przedruk Warszawa 1980), s. 82-84 (kolumny 165-168); online.

Zjazd 8 (6 czerwca)
- Anonim Otwinowski, Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II od roku 1696-1728, Kraków 1848, s. 83-86 [online]
- Konfederacya Generalna Stanów Koronnych y W. X. Litt: na Ziezdzie Walnym, pod Sandomirzem postanowiona (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false...)
  J. Feldman, Polska w dobie wielkiej wojny północnej (http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=2867), rozdz. 1-6
+ materiały poniżej