Jesteś tutaj

WBH (wtorek 16.45)

Opis: 

Zajęcia 6-8: Pomoce naukowe

6. Encyklopedie

- Encyklopedia powszechna, wyd. S. Orgelbrand - online

- Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, wyd. Gutenberg - online

- Wielka Powszechna Encyklopedia PWN

- Wikipedia - online

7. bibliografie

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, s. 65-76.

A. Swieżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Łódź 1978, s. 85-99.

L. Finkel, Bibliografia historii polskiej (dostępna także online),

K. Estreicher, Bibliografia polska (także online),

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” (także online)

Bibliografia historii polskiej (także online)

Bibliografia zawartości czasopism.

8. Słowniki

Wstępy, struktura hasła

- „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (także online),

- „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” (także online),

- „Polski Słownik Biograficzny” (także online).

9. Bibliografia i przypisy (termin, rodzaje – teoria i praktyka)

- M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, s. 65-66, 109-112, 144-145.

- A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka, Łódź 1978, s. 44-63.
10. Archiwa i biblioteki (12.01)

Księgozbiory, katalogi, poszukiwania, bazy internetowe

- B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, s. 135-152, 192-201.

- M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, s. 96-108.

- strony internetowe BUW, Biblioteki Narodowej + jednej wybranej biblioteki zagranicznej – dzieje i zasób,

- zasoby cyfrowe: Polona, Europeana (https://www.europeana.eu/pl), szukajwarchiwach.pl

11. Etyka w zawodzie historyka (19.01)

S. Kieniewicz, O etyce zawodu historyka, w: S. Kieniewicz, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982, s. 128-142.

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa 2001, s. 9-27 (online)
12. Kwerenda - omówienie wyników i podsumowanie (26.01)