Jesteś tutaj

Historia Filozofii

Opis: 

Zajęcia 1: zajęcia wstępne - podstawowe pojęcia i zadania
źródło:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, s. 21-86.
Platon, Kriton, w: idem, Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon, Warszawa 1982 i inne wydania (dostępny też w Polskiej Bibliotece Internetowej: www.pbi.edu.pl)
Zajęcia 2 - fil. starożytna: podstawy polityki i etyki
źródło:
Platon, Państwo, ks. I-IV i VI-VII
Zajęcia 3 - fil. starożytna: cynizm, stoicyzm i sceptycyzm
źródło:
Marek Aureliusz, Rozmyślania, Warszawa 1984 ks. I-IV s. 3-43;
Epiktet, Encheiridion, Kraków 1997 (s. 47-88)

Zajęcia 4  - fil. przełomu starożytność/średniowiecze (15 XI)
źródła:
Augustyn, Wyznania, Warszawa 1982, ks. XI, s. 218-242.
Augustyn, O wolnej woli, w: Dialogi filozoficzne, Kraków 1999;
P. Abelard, Przedmowa do: Tak i Nie, w: Pisma wybrane, Warszawa 1968;

Zajęcia 5 - filozofia nowożytna: nowa filozofia nauki
źródła:
R. Descartes, Rozprawa o metodzie, Warszawa 1981;
R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, Kęty 2001, s. 42-72 (medytacja I-III)
Blaise Pascal, Myśli, Część I, II (dział I i II)
Zajęcia 6 - filozofia nowożytna: nowa filozofia polityki
źródła:
N. Machiavelli, Książę, (różne wydania, najlepiej całość, rozdz. V-X, XV-XIX, XXI-XXIII)
M. Luter, O wolności chrześcijańskiej, w: Myśl filozoficzno-rel. (lub w: M. Luter, O wolności chrześcijańskiej, przeł. W. Niemczyk, Warszawa 1991
T. Hobbes, Lewiatan, Warszawa 1954, s. 34-59 (rozdział V, VI, VII).
W. Shakespeare, Koriolan
Zajęcia 7 - filozofia nowożytna: Kant
źródła:
D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, t.1: „O umyśle”, Kraków 1951
I.Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, Warszawa 1993;
Zajęcia 8 - krytyka Kanta i nowożytnej filozofii
źródła:
F. Nietzsche, „Błędy filozofii”, „Krytyka poznania”, „Nowi filozofowie i nowe wartości”, w: Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 1990
F. Nietzsche, To rzekł Zaratustra, Warszawa 1999, str.9-51
M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, W kwestii bycia, List o «humanizmie», w: M. Heidegger, Znaki drogi, Warszawa 1999
Zajęcia 9 - filozofia współczesna - filozofia analityczna - filozofia języka lub antropologia historyczna
źródła:
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2000, s. 1-21 i s. 80-83 (od 1 do tezy 4.011 oraz od tezy 6.41 do 7 - choć najlepiej całość)
T. Adorno, M. Horkheimer, Pojęcie oświecenia [w:] Dialektyka oświecenia,
M. Foucault, Czym jest oświecenie? [w:] Filozofia, historia, polityka. Wybór pism
T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowej, Warszawa 1968
P. Sloterdijk, Gniew i czas, Warszawa 2011