Jesteś tutaj

Zakończone projekty

07/07/2013 - 18:06

Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655

Program Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; moduł 1.1;  nr 11H 12 0174 81. Projekt na lata 2013-2017

07/07/2013 - 17:41

The Duchy of Warsaw (1807-1815)

Nazwa grantu NPRH: The Duchy of Warsaw (1807-1815).
Projekt dotyczy przygotowania pierwszej w języku obcym monografii Księstwa Warszawskiego.
Kierownikiem i głównym wykonawcą grantu jest dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW. Tłumaczenie na język angielski przygotowuje p. Ursula Philips.
Wyniukiem jest publikacja książki w wydawnictwie Bloomsbury.

03/06/2013 - 15:47

Urzędnicy i urzędy Królestwa Polskiego (1815-1914)

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Edycja 2012
I. Celem projektu jest:
1. ukazanie społecznych funkcji urzędów i ich roli w zarządzaniu społeczeństwem oraz funkcji w upowszechnianiu i stosowaniu teorii rozwoju,
2. wskazanie na czynniki kształtujące poglądy, postawy i zachowania środowiska zawodowego,
3. ewidencja urzędów, urzędników, tytułów i stopni urzędniczych w Królestwie Polskim, 

21/05/2013 - 17:37

Polska Stanisławowska w świetle raportów francuskich agentów dyplomatycznych. Edycja korespondencji z francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych

Celem projektu jest przygotowanie edycji wyboru korespondencji z francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych, pochodzących od nieoficjalnych agentów francuskich w Warszawie w latach 1776-1788. Przynoszą one bogate informacje o życiu politycznym, towarzyskim i politycznym Rzeczypospolitej w okresie między pierwszym rozbiorem a inauguracja Sejmu Wielkiego.

21/05/2013 - 16:18

Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją, krajami Kaukazu i Powołżem. Edycja wyboru dokumentów

Celem projektu jest przygotowanie edycji dokumentów perskich ze zbiorów polskich oraz przeprowadzenie kwerend w archiwach i bibliotekach Iranu, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu i Rosji (Moskwa i Kazań), jak również w Archiwum Watykańskim, w poszukiwaniu dalszych śladów stosunków dyplomatycznych, handlowych, i kulturalnych dawnej Rzeczypospolitej z Persją, krajami Kaukazu i Powołża. Efektem będzie przygotowanie w wersji elektronicznej przyszłej publikacji, obejmującej m.in.

06/05/2013 - 16:35

Ludwik XVI – Stanisław August. Propagandowe wizerunki równoległe w prasie międzynarodowej

Celem projektu jest zbadanie metod kształtowania propagandowego wizerunku dwóch władców – Ludwika XVI i Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1774 – 1788 we francuskojęzycznej prasie międzynarodowej. Obaj władcy różnili się pod wieloma względami. Różna była ich sytuacja polityczna i pozycja w systemie ustrojowym. Łączyły ich natomiast metody i środki działań propagandowych w okresie, który okazał się czasem przygotowującym wielki przełom w obydwu państwach.

Strony