Jesteś tutaj

Program ZIP w IH UW


 W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do tej pory Instytut został beneficjentem dwóch programów, a o ich przebiegu będziemy informowali na poniższej stronie.


PLAN PRZEMODELOWANYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH HISTORIA OBOWIĄZUJĄCY OD 2019/2020

ZASADY REALIZACJI INDYWIDUALNEJ OPIEKI NAUKOWEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH HISTORIA
 

REGULAMIN PROGRAMU FINANSOWANIA INDYWIDUALNYCH KWEREND ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH STUDENTÓW ii STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA
 

KWERENDY BIBLIOTECZNE I ARCHIWALNE KROK PO KROKU
 

FORMULARZ WNIOSKU W PROGRAMIE FINANSOWANIA INDYWIDUALNYCH KWEREND

 

Dofinansowanie indywidualnych kwerend dla studentów uczestniczących w programie ZIP.
Studenci I roku studiów magisterskich, którzy rozpoczęli stacjonarne studia w 2019/2020 r. , mogą się ubiegać o dofinansowanie indywidualnych kwerend i wyjazdów badawczych. Wyjazd musi być skonsultowany i zatwierdzony przez opiekuna naukowego. Zgłoszenia należy kierować do koordynatorki merytorycznej projektu dr hab. Anety Pieniądz.

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie ZIP.
Informujemy, że w ramach programu ZIP możliwe jest uzyskanie indywidualnego wsparcia przez osoby borykające się z niepełnosprawnościami, które rozpoczęły stacjonarne studia magisterskie w 2019/2020. Osoby, które zainteresowane są uzyskaniem takiej pomocy, prosimy o bezpośredni kontakt do dnia 5 listopada 2019 r. z koordynatorką projektu ZIP dr hab. Anetą Pieniądz.

Kurs internetowy "Prace dyplomowe w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym"
Obowiązkowy kurs internetowy "Prace dyplomowe w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym", w ramach projektu ZIP, realizowany będzie na platformie Kampus. Będzie je można zaliczyć do końca semestru zimowego. Przedmiot ten jest wdrażany na UW eksperymentalnie, dlatego będziemy się do Państwa zwracać z prośbą o jego ewaluację. Informacje szczegółowe otrzymają Państwo przez USOS.