Jesteś tutaj

Studia Historyczno-Wojskowe

Inicjatywa wydawania "Studiów Historyczno-Wojskowych" narodziła się podczas VII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, które odbyło się w 2003 roku w Siedlcach. Zamierzeniem inicjatorów było utworzenie czasopisma naukowego, w którym publikowane byłyby teksty historyków wojen i wojskowości z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.
Tom pierwszy „Studiów Historyczno-Wojskowych” ukazał się w 2007 roku, staraniem Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach i tamtejszego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Jego redaktorem był prof. Marek Wagner, a kolegium redakcyjne stanowili: Henryk Lulewicz, Marek Plewczyński, Marek Wagner i Janusz Wojtasik.
Okładka Studia Historyczno-Wojskowe, t. 2
Tom drugi ukazał się we wrześniu 2008 roku i został przygotowany przez grono historyków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Redagowali go Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron i Mirosław Nagielski.
Planowane jest wydanie tomu trzeciego, który ma zostać przygotowany przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Przygotowany przez IH UW tom II zawiera artykuły naukowe i materiały źródłowe, poświęcone historii wojen i wojskowości, od czasów starożytnych aż po wiek XX. Większość tekstów dotyczy jednak zagadnień z dziejów epoki nowożytnej, głównie historii wojen, jakie Rzeczpospolita prowadziła w XVI-XVIII wieku na trzech teatrach operacyjnych: prusko-inflanckim, wschodnim (zmagania z Moskwą) oraz płd-wsch. (obrona województw płd-wsch. przed najazdami Tatarów, powstania kozackie).
Poniżej znajduje się link do pobrania spisu treści tomu 2: