Jesteś tutaj

Projekty

Al-wara. Zjawisko skrupulatności religijnej w islamie w III/IX w.

Realizowany grant ma dwa główne cele. Pierwszym jest edycja "Kitab al-wara' " (Księgi skrupulatności religijnej), skompilowanego przez 'Abd al-Malika ibn Habiba (zm. 238/853) traktatu będącego jednym z najstarszych źródeł pochodzących z Hiszpanii muzułmańskiej (al-Andalus). Drugim celem jest przeprowadzenie badań nad zjawiskiem skrupulatności religijnej w islamie w III/IX w. uwzględniających edytowane źródło i mających w założeniu doprowadzić do powstania monografii poświęconej temu ważnemu i zaniedbanemu w istniejącej literaturze fenomenowi.

Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczypospolitej XVI w.

Projekt NCN Opus nr 2013/09/B/HS3/00604 (III 2014 - III 2017)

Egea i Lewant na przełomie epoki brązu i żelaza

Przedmiotem projektu jest istota relacji między kulturami basenu Morza Egejskiego a Bliskim Wschodem (ok. 1300-900 p.n.e.). Ramy czasowe wyznaczone zostały w taki sposób, by objęły jedynie okres najdonioślejszych przemian. W tej rewolucyjnej epoce upadła cywilizacja mykeńska, państwo Hetytów, państwa kananejskie. W wyniku przemian w świecie egejskim narodziła się instytucja polis, a na Bliskim Wschodzie powstał nowy typ organizmów państwowych – plemienne/narodowe państwa terytorialne i fenickie państwa-miasta.

Grecka kultura arystokratyczna (VIII-V w. p.n.e.) – style życia i systemy wartości

Ideał sportowej rywalizacji, mitologia skoncentrowana na sukcesach i upadkach półboskich herosów, poezja liryczna wyrażająca najgłębsze emocje jednostki – to tylko kilka przykładów wielkich zjawisk kultury europejskiej, które wywodzą się z greckiej kultury czasów archaicznych, z czasów między Homerem a epoką Peryklesa. Gdyby szukać dla tych zjawisk wspólnego mianownika, wskazać by trzeba na połączenie wybujałego indywidualizmu z duchem rywalizacji, na ambicję wyróżnienia się na tle całej wspólnoty w rywalizacji pomiędzy najwybitniejszymi jej przedstawicielami.

Inskrypcje honoryfikacyjne ku czci kobiet w miastach greckich jako świadectwo zmiany mentalności obywatelskiej w epoce hellenistycznej i rzymskiej (do początku III w. n.e.)

Badania nad tematyką kobiecą, prowadzone dla antyku szczególnie intensywnie od lat osiemdziesiątych XX wieku z zastosowaniem różnej metodologii, „odzyskały“ obecność kobiet w sferze publicznej miast greckich, ograniczonej do obszaru religii w okresie klasycznymi, a w okresie rzymskim widocznej także w życiu politycznym. (znamy kobiety, które obejmowały urzędy miejskie).

Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej

W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – SONATINA 1 realizuję projekt badawczy pt. Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej. Zasadniczym celem badań jest wszechstronna analiza problemu konfliktów społeczno-ekonomicznych o tzw. serwituty (inaczej służebności) i procesu ich regulacji na terenie Galicji Środkowej w drugiej połowie XIX wieku.

​Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów.

Tłumaczenie na język angielski i publikacja ksiażki dr. hab. Jerzego Pysiaka ​Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów w Wydawnictwie Brill. Ksiażka ukaże sięw serii Later Medieval Europe, pod tytułem The King and the Crown of Thorns. The Cult of Relics in Capetian France. Publikacja dostępna będzie rownież w modelu Open Access.

Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej

Celem projektuKsięgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej”, realizowanego w ramach pięcioletniego grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 13 0176 82, 7 lipca 2014- 6 lipca 2019), jest przygotowanie publikacji źródeł powstałych w kancelarii miejskiej Starej Warszawy w okresie późnego średniowiecza i na początku epoki nowożytnej.

Strony