Jesteś tutaj

Teka Historyka

Okładka tomu 48 Teki Historyka.Teka Historyka jest periodykiem ukazującym się od 1983 roku. Ukazuje się dwa razy do roku: na wiosnę (marzec/kwiecień) i jesienią (październik/listopad). Jest to amatorskie przedsięwzięcie Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW, całkowicie realizowane przez samych studentów. Nakład pisma wynosi 300 egzemplarzy. Umożliwia ono propagowane wyników prac naukowych studentów i doktorantów naszego Instytutu oraz innych uczelni w kraju.

Strona internetowa „Teki Historyka” jest aktualnie w przebudowie. Zapraszamy na fanpage na portalu Facebook.
 
Redaktor Naczelny: Maria Weronika Kmoch
Kontakt: teka.historyka@op.pl