Jesteś tutaj

tematy prac rocznych 2015/2016

Opis: 

Tematy prac rocznych w roku 2015/2016
Adam Ziółkowski
 
1. Opozycja wobec posunięć cenzorów w pokoleniu po II wojnie punickiej (201-167).
2. Rokowania Mariusa z Bocchusem, czyli kto doprowadził do wydania Iugurthy?
3. Obraz złego konsula: M. Antonius jako konsul w II Filipice.
4. Rzymska strategia na morzu podczas II wojny punickiej.
5. Dylematy konstytucyjne Cezara i jego przeciwników w 49 r. przed Chr.
6. Gęsi i Marcus Manlius Capitolinus: jak ocalał Kapitol?
7. Jak wódz bez armii pokonał armię bez wodza. Kampania roku 87 w Italii.
8. Pompejańczycy bez Pompeiusa: dowódcy koalicji antycezariańskiej po Pharsalos.
9. Cicero wobec groźby wygnania.
10. Zamordowanie Galby: porównanie przekazów.
11. Sprawa profanacji święta Dobrej Bogini w zachowanych źródłach.
12. M. Aemilius Lepidus po Idach marcowych (44-43 r.).
13. Konsul prowadzący wybory a wynik wyborów: lata 218-167.
14. Sprawa pokoju po I wojnie punickiej w zachowanych źródłach.
15. Jak silna była armia rzymska na Wschodzie podczas III wojny mithradatejskiej?