Jesteś tutaj

Wykaz tematów prac rocznych w roku akademickim 2014/2015

Opis: 

 
Tematy prac rocznych z historii starożytnej  2014-2015
 
 (prowadzący dr hab. Marek Stępień)
 
 
 

 1. "Lament nad zniszczeniem Sumeru" - tło historyczne i wartość źródłowa tekstu.
 2. Rozwój państwa babilońskiego w świetle określeń rocznych i inskrypcji królewskich w XIX-XVIII w. p.n.e.
 3. Rola irygacji w gospodarce Babilonii w świetle Kodeksu Hammu-rabiego i jego listów.
 4. W służbie u Zimri-Lima - kariera Zimri-Addu.
 5. W uścisku potęg. Kurda - amoryckie księstwo w czasach Zimri-Lima. 
 6. Polityka Ešnunny w czasach Hammu-rabiego z Babilonu.
 7. Išme-Dagan z Ekallatum – w cieniu dawnej świetności.
 8. Panowanie Jahdun-Lima w świetle korespondencji i inskrypcji królewskich.
 9. Teksty historyczne, czyli literacka fikcja - korespondencja króla Ibbi-Sina w świetle najnowszych badań.
 10. Stosunki asyryjsko-babilońskie od Ašur-uballita I do Tukulti-apil-Ešarra I.
 11. Kodeks Hammu-rabiego źródłem do poznania religii i panteonu babilońskiego.
 12. Roczniki Sancheriba źródłem do dziejów Asyrii.
 13. Nomadzi w państwie Mari – najnowsze badania.
 14. Panowanie Tiglatpilesara I w świetle inskrypcji królewskich i kronik.
 15. Zawrzeć małżeństwo w Babilonii epoki Hammu-rabiego.

 
Szanowni Państwo,
 
1 - przyjmuję 15 zgłoszeń
2 - zapisy na dyżurach w piątki, godz. 11.30 - 12.30
3 - zapisy trwają do 20 grudnia