Jesteś tutaj

LEKTURY DO EGZAMINU Z HISTORII STAROŻYTNEJ 2015

Opis: 

 K. Stebnicka
LEKTURY DO EGZAMINU Z HISTORII STAROŻYTNEJ 2015
 
Podręczniki:
Wschód (tylko dla osób, które nie mają zaliczenia egzaminu u dr hab. M Stępnia):
 
Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytna, Warszawa PWN 2009, ss. 21-180, 195-260, 284-372 i 471-493.
Bądź
M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2002 (ss. 7-218)
 
Grecja:
B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988
B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. II,  Warszawa 2009
B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. III, wyd. 2, Warszawa 2011
 
Rzym:  A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań  2004
 
Teksty źródłowe:
 
1 księga Herodota, 1 księga Tukidydesa, Ajschylos, Oresteja, 1 komedia Arystofanesa, 1 księga Liwiusza, 1 księga Roczników Tacyta.
 
Lektury do wyboru (1 książka):
 
 E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, Bydgoszcz 2002
E.R. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004
R. Étienne, Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971
M.H. Hansen, Demokracja ateńska, tłum. R. Kulesza, Warszawa 1999
R. Kulesza, Sparta w V-IV w. p.n.e., Warszawa 2003
W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1993
M. Sartre, Wschód rzymski, Wrocław 1997
E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994 i 2006
A. Wypustek, Magia antyczna, Wrocław 2001 
M. Węcowski, Sympozjon czyli wspólne picie, Warszawa 2011

Na egzaminie obowiązuje znajomość mapy świata starożytnego (L. Piotrowicz, Atlas świata starożytnego)