Jesteś tutaj

Współpraca z zagranicą

Współpraca zagraniczna Instytutu Historycznego jest realizowana w ramach porozumień dwustronnych zawartych przez Uniwersytet Warszawski z uniwersytetami zagranicznymi, poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach ERASMUS i CEEPUS oraz międzynarodowych projektach naukowo-dydaktycznych. Strategiczną współpracę Instytut prowadzi z École des hautes études en sciences sociales w Paryżu. Kontakty naukowe i osobiste środowisk obu tych instytucji dotyczą przede wszystkim historyków średniowiecza, starożytności, i XX w.; zostały one zapoczątkowane już w latach sześćdziesiątych XX w.

Dowiedz się więcej ...

Ogłoszenia dotyczące współpracy z zagranicą

24/07/2013 - 18:49

Szkoła letnia Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Marsylii 2-14.09.2013

L’école d’été 2013 de l'EHESS aura lieu cette année à Marseille. Elle s’adresse aux doctorants en histoire, en sciences politiques, en sociologie et en anthropologie, mais aussi à ceux qui poursuivent une recherche à la croisée des domaines de la culture et des études urbaines.Animée par un groupe de chercheurs internationalement reconnus, l’école d’été de l’EHESS a été pensée, selon les conceptions propres à l’École, comme un moment d’enseignement (séminaire) et une mise en pratiques des recherches de terrain, coordonnées autour d’un carnet de recherche numérique.

Strony

Pełnomocnik Dyrektora ds. kontaktów zagranicznych i popularyzacji nauki


dr Dobrochna Kałwa
dyżur:
wt. 13.30-15.00
p. 15, III piętro
e-mail:
d.kalwa@uw.edu.pl

Koordynator ds. Mobilności