Jesteś tutaj

Klasycy Historiografii Warszawskiej

Mamy przyjemność zaprezentować zdigitalizowane tytuły serii Klasycy Historiografii Warszawskiej. Publikacja cyfrowa jest wynikiem współpracy Instytutu Historycznego UW, Wydawnictwa Neriton, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Fundacji Naukowej Otwarte Historie.


 
Digitalizacja została sfinansowana w ramach umowy 712/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


 
Komitet Redakcyjny:
Katarzyna Błachowska, Marek A. Janicki, Małgorzata Karpińska (przewodnicząca), Krystyna Stebnicka, Piotr Węcowski.
serii drukowane są klasyczne już dziś rozprawy historyków warszawskich, często zapomniane, które jednak dzięki tematyce i odkrywczości tez czy metod stały się wzorcowe i wywarły wpływ na późniejszą historiografię.