Jesteś tutaj

Jakość kształcenia

ZASADY I PROCEDURY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HISTORYCZNYM

PROCEDURA EWALUACYJNA ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCA W IH UW

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia WH

przedstawiciel IH UW w Wydziałowym Zespole Zapewniania Jakości Kształcenia: dr Grzegorz Pac

Biuro ds. Jakości Kształcenia UW


Procedury antydyskryminacyjne na UW.


Ombudsman - rzecznik akademicki

 


27 i 28 listopada 2019 r. w Instytucie Historycznym odbędzie się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która dokona oceny kierunku Historia. W związku z tym publikujemy Raport samooceny dla tego kierunku.Raport samooceny dla kierunku Historia 2019 r.


W trakcie wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędą się spotkania delegacji PKA ze studentami i pracownikami. 

Terminy spotkań:

Spotkanie ze studentami kierunku Historia - 27 listopada 2019 r., godz. 11.30-12.30.
Spotkanie z kołami naukowymi działającymi w IH UW - 27 listopada 2019 r., godz. 12.30-13.00.
Spotkanie z przedstawicielami samorządu studenckiego - 27 listopada 2019 r., godz. 13.00-13.30.

Spotkanie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunku Historia - 27 listopada 2019 r., godz. 11.30-12.30.