Jesteś tutaj

Prace roczne i licencjackie

Szanowni Państwo,
w Instytucie Historycznym UW obowiązują procedury antyplagiatowe. Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a prace śródroczne w systemie plagiat.pl
Na studiach I stopnia sprawdzane są wszystkie prace roczne i licencjackie.
Systemy pomagają promotorowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej przez studenta pracy pisemnej. Test antyplagiatowy prac rocznych przeprowadza wyłącznie sekretariat dydaktyczny (pok. 5 i 7). Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną procedurą.

PRACE ROCZNE:

 PRACE LICENCJACKIE: