Jesteś tutaj

Prace roczne i licencjackie

Szanowni Państwo,
od 1 kwietnia 2010 r. w Instytucie Historycznym UW obowiązują procedury antyplagiatowe. Wszystkie prace sprawdzane są w systemie plagiat.pl. 

Na studiach I stopnia sprawdzane są wszystkie prace roczne i licencjackie.
 
System pomaga promotorowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej przez studenta pracy pisemnej.Test antyplagiatowy przeprowadza wyłącznie sekretariat dydaktyczny (pok. 5 i 7). Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną procedurą.

PRACE ROCZNE:
Prace roczne - ważne informacje
Pierwsza strona pracy rocznej
Prace roczne z historii starożytnej

PRACE LICENCJACKIE:
Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)
Dokumenty i zaświadczenia, które należy złożyć przed egzaminem licencjackim
Karta obiegowa - od 1 grudnia 2016 roku obowiązuje wersja elekroniczna w systemie USOSweb
Podanie o wznowienie studiów
Trzy pierwsze strony pracy licencjackiej
* KOD ERASMUS (dla prac z zakresu historii): 08.300
APD - Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego
* 3104-LIC-HI-.........pdf (w wykropkowane pole należy wstawić numerem PESEL) -  wzór nazwy pracy w formacie pdf dla licencjatu z historii, wymagany przy zapisywaniu pracy w APD
Zasady pisania prac licencjackich w Instytucie Historycznym UW obowiązujące na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.
Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.