Jesteś tutaj

Lista ogloszen

21/10/2014 - 21:01

zmiana godzin dyżuru

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą godzin seminarium magisterskiego zmieniłam godziny swego dyżuru. Teraz odbywa się on również w czwartki w Zakładzie NPH s. 22, ale w godzinach 14.45-15.30.
Z poważaniem
Marias Koczerska

20/10/2014 - 21:18

NEW EUROPE COLLEGE INTERNATIONAL FELLOWSHIPS - CALL FOR APPLICATIONS

CALL FOR APPLICATIONS
NEW EUROPE COLLEGE INTERNATIONAL FELLOWSHIPS
Academic year 2015-16
 
New Europe College – Institute for Advanced Study in Bucharest, Romania – announces the competition for Fellowships for the academic year 2015-16.
The program targets junior international researchers/academics working in the fields of humanities, social studies, and economics. Eligibility: Applicants must hold a Ph.D. title or be doctoral students in an advanced stage of their research.

20/10/2014 - 10:55

D. Kałwa - odwołane dyżury i zajęcia

Szanowni Państwo, 
W związku z wyjazdem służbowym jestem zmuszona odwołać w tym tygodniu dyżury i zajęcia. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.
Dobrochna Kałwa

20/10/2014 - 09:48

Prof. Anna Michałowska-Mycielska odwołuje wykład i dyżur w dniu 27 października

Prof. Anna Michałowska-Mycielska odwołuje wykład i dyżur w dniu 27 października.

18/10/2014 - 00:11

Konkurs NCN i sieci HERA na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past.

W styczniu 2015 r. NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past. Prezentacja tematu nowego konkursu odbędzie się 29 stycznia w Tallinie. Podczas tego spotkania naukowcy zainteresowani uczestnictwem w konkursie będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi partnerami, określenia możliwych obszarów współpracy oraz zaplanowania działań zmierzających do opracowania wspólnych projektów. 
 

16/10/2014 - 01:39

VIII EDYCJA KONKURSU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO MUZEUM HISTORII POLSKI

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem VIII edycji konkursu Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii Polski, zwracam się do Państwa o zgłaszanie w terminie do 21 listopada 2014 r. kandydatów do stypendium, któzy pragnęliby realizować takie stypendium w Instytucie Historycznym UW. 

14/10/2014 - 12:17

Z powodu choroby profesor Jerzy Pysiak odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 14 października br.

Z powodu choroby profesor Jerzy Pysiak odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 14 października br.

13/10/2014 - 09:01

Prof. Krzysztof Skwierczyński odwołuje dyżury i zajęcia w bieżącym tygodniu

Prof. Krzysztof Skwierczyński odwołuje dyżury i zajęcia w bieżącym tygodniu.

11/10/2014 - 21:04

Spotkanie z prof. Wolfgangiem Schullerem

Spotkanie pt. „Carl Schmitt gestern und heute” moderowane będzie przez prof. Włodzimierza Lengauera.

11/10/2014 - 13:16

Otwarcie konkursu na ERC Starting Grants (Horyzont 2020)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs  na granty dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants, identyfikator konkursu to ERC-2015-StG).
Granty te są adresowane do początkujących naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Strony