Jesteś tutaj

Parametryzacja - ważne dokumenty

Wraz ze zmianami prawa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego, zmianie uległ system oceny wyników badań naukowych, zwanych parametryzacją jednostek naukowych. Poniżej znajdują się kluczowe dokumenty związane z zasadami oceny publikacji naukowych za lata 2017-2020.

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (z dn. 22 lutego 2019 r.)

Poradnik ministerstwa nauki dot. ewaluacji jakości działaności naukowej

Wykaz wydawnictw naukowych (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

Punktacja czasopism z roku 2017 (obejmuje publikacje z lat 2017-2018).
Część A (czasopisma posiadająca IF)
Część B (czasopisma nieposiadające IF)
Część C (czasopisma uwzględnione w bazie ERIH / ERIH+)
Strona pozwalająca ustalać liczbę punktów przypisanych poszczególnym czasopismom (za lata 2017-2018).