Jesteś tutaj

Wszystkie ogłoszenia i informacje

11/10/2014 - 21:04

Spotkanie z prof. Wolfgangiem Schullerem

Spotkanie pt. „Carl Schmitt gestern und heute” moderowane będzie przez prof. Włodzimierza Lengauera.

11/10/2014 - 13:16

Otwarcie konkursu na ERC Starting Grants (Horyzont 2020)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs  na granty dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants, identyfikator konkursu to ERC-2015-StG).
Granty te są adresowane do początkujących naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

10/10/2014 - 16:27

Erasmus+ - dokonywanie zmian w Porozumieniu o programie studiów

Program Erasmus+
Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA1)
Zagraniczne studia częściowe 2014/2015
Dokonywanie zmian w Porozumieniu o programie studiów (LA – during the mobility)
(Komunikat BWZ nr 19/14/SMS/2014/2015)
 
 
Przypominamy, że wszelkich zmian do Learning Agreement należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej, czyli poprzez USOSweb, do 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w uczelni zagranicznej.
 

10/10/2014 - 13:41

Zmiana terminu dyżuru

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że mój dyżur bedzie odbywał się już w stałym terminie we wtorki w godz. 10.00-11.15 w pok 111/112.
Zapraszam
Artur Markowski

10/10/2014 - 08:31

Odwołanie dyżuru

  Szanowni Państwo, zmuszony jestem odwołać mój dzisiejszy dyżur. 
  Pozdrawiam, Błażej Brzostek

10/10/2014 - 01:37

Praktyki Erasmus+ w Rydze

W imieniu dyrekcji Instytutu Historycznego, na prośbę Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze, zwracam się do Państwa doktorantów z zaproszeniem do odbycia praktyk Erasmus+ w Łotewskiej Akademii Kultury w ciągu bieżącego roku akademickiego.

Praktyki te polegałyby na poprowadzeniu trzech cykli wykładów z historii Polski od średniowiecza do XX wieku dla studentów łotewskich (w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury oraz związków historyczno-kulturowych między Polską a krajami bałtyckimi i Inflantami), każdy w wymiarze 48 h dydaktycznych.

09/10/2014 - 15:30

Szkolenia biblioteczne dla studentów I roku drugiego stopnia

 Szanowni Państwo,
bardzo proszę o kontakt mailowy tych z Państwa, którzy przenieśli się z innych uczelni lub innych jednostek UW i nie przeszli szkolenia bibliotecznego w BUW/Bibliotece IH. Proszę o maile: b.brzostek@uw.edu.pl
Pozdrawiam
Błażej Brzostek, opiekun roku

09/10/2014 - 15:23

Odwołane dyżury prof. M. Karpińskiej

Z powodu wyjazdu służbowego Pani Profesor Małgorzata Karpińska odwołuje dyżury w dniach 14 i 16 października br.
08/10/2014 - 17:11

Szkolenie BHP dla studentów I roku I stopnia (licencjat)

Szanowni Państwo
Program szkolenia BHP oraz test bedzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie od 10 listopada 2014r. do 10 lutego 2015r. Termin poprawkowy od 04 marca 2015r. do 10 marca 2015r. Doadatkowych terminów poza wyzaczonymi nie przewidujemy.

08/10/2014 - 17:07

Umowy o warunkach odpłatności za studia

Studenci I roku studiów I stopnia (licencjat) są proszeni o zgłaszanie się do sekretariatu w celu podpisania umów o warunkach odpłatności za studia

Strony